Background

Idé og udvikling

Opdrag, analyse, idé og udvikling

Opdrag

Bygherrens opdrag for boligprojektet Malling Dampmølle, er at det skal indeholde historiske karakterer fra Mallings opståen som stationsby i tiden hvor Malling Dampmølle oprindeligt blev opført omkring forrige århundredeskifte, med et moderne arkitektonisk udtryk

Analysen

Malling er i bymidten historisk kendetegnet ved randbebyggelser langs gaderne og vejene, hvor der tidligere har ligget større og mindre købmandsgårde.

 

Husene langs Bredgade og Ajstrupvej blev placeret gavl mod gavl, hvorved der opstod en tættere bymæssig karakter med butikker og andet erhverv.

 

 

 

Idé oplæg

Boligprojektet opføres som en moderne hybrid af randbebyggelse og 3-4 købmandsgårde, hvor randbebyggelsen brydes ned i forskellige højder i en løbende tagryg, hvorved både udtrykket fra købmandsgårdene og randbebyggelse smelter sammen til én bebyggelse, hvor karakterne af begge tydeligt fremgår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelsen udgøres af tre gårde, der er forbundet til én bygningsstruktur, som skaber en række varierende gårdrum i forskellige retning og størrelser.

 

 

 

 

 

 

 


Der tages udgangspunkt i en traditionel bebyggelse i to etager med saddeltag...som trykkes og trækkes...og bliver til en varieret dynamisk form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af bygningen og udearealer

En gård er skyggefuld og fungerer som en fælles opgangs og ankomstområde for boligerne, mens en anden er solrig og vil blive en afskærmet oase for beboerne omkring gården. Til sammen danner gårdene ramme en fælled.
En fælles park, opholds- og legeområde, der binder bebyggelsen sammen i ét boligområde med forskellige mindre grønne områder.

 

 

 

 

Boligtyper

De boligtyper der mangler i en oplandsby som Malling, ligger mellem parcelhuset og lejligheder i storbyens etagebyggeri. En slags villalejligheder, der kombinerer en urban karaktér med nærheden til det åbne land, større natur, og muligheden for et lille privat udeareal.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningskroppens opdeling i fire plan
 

    

Arkitekter

Cebra Architecture