Search Property

Malling Dampmølle

Etableringen af Malling Dampmølle og Savværk i 1888 var endnu et af købmand Niels Jensens projekter. Dampmøllen blev placeret i byens nordlige ende på Østergårdsvej (daværende Vestergade) ikke langt fra stationen, hvor den lå sammen med en hollandsk vindmølle. Vindmøllen blev revet ned i 1888, samtidig med at savværket blev opført. I 1893-95 opførtes en flormelsmølle i tre etager, som udvides flere gange op til 1922. I 1915 blev der ført jernbanespor ind til møllen. Virksomheden skiftede navn til Malling Brødfabrik i 1931 og blev derefter overtaget af Wixor skærerkager. Fabrikken blev lukket ca. 1979 og revet ned i 1980`erne, og resterne af selve Malling Dampmølle blev revet ned i 1996.

Endnu i dag ligger grunden ubebygget hen og vil nu blive anvendt 
til omkring 50 boliger med både rækkehuse og lejligheder. For at understøtte Malling bymidtes karakter som stationsby vil boligbebyggelsen fortrinsvis placeres i eller tæt ved gade- eller vejlinje. I boligområdet væk fra vejen skal der etableres pladser, gårdrum, haver og gadeforløb for at skabe et boligområde med en ny og spændende arkitektur som har taget udgangspunkt i de gamle tre-længede købmandsgårde, som karakteriserede Malling i gamle dage. Bebyggelsen vil bestå af sammenbyggede boliger i 2 til 4 etager og med sadeltag. Taget skal følge højdespringene i ét glidende forløb, og tag- og facadebeklædning opføres i samme materiale eller i materialer, der visuelt giver indtryk af, at tag og facader har samme materiale og samme nuance.

De flerlængede åbne gårdmiljøer skaber rammerne for flere fælles mødesteder, der fremmer sociale relationer og inkluderende og ligeværdige fællesskaber. Sociale relationer og fællesskaber er afgørende for vores livskvalitet. Stærke fællesskaber kan trives alle steder, men de rette fysiske rammer kan være med til at udvikle og styrke nye inkluderende og ligeværdige fællesskaber; i byens rum, eller når vi mødes under samme tag i fælleshuset, på de fælles terrasser, i urtehaverne eller på petanque-banen. 

Boligtyper