Search Property

Udlejning

Lejeforhold

Malling Dampmølle omfatter i alt 48 boliger til udlejning, hvor næsten ingen boliger er ens.

Der er et stort fællesrum med storkøkken i midten af bebyggelsen.

Byggeriet vil blive påbegyndt hurtigst muligt og de første boliger forventes klar til indflytning i begyndelsen af 2021.

Man kan se lejepriser og alle detaljer om hver bolig, samt vælge op til 5 lejeboliger helt uforpligtende på vores udlejningsportal.

Lejevilkår:

Forhold og faciliteter:


FAQ - Typiske spørgsmål

Typer af bolig

Bliver der seniorboliger?
- Ja, boliger i ét-plan kan betegnes som seniorboliger. Men alle må og kan bo der :-)

Er der familieboliger?
- Ja, der er store familieboliger med to børneværelser, samt to badeværelser.

Er det fastlagt om det er leje-, andels- eller ejerboliger?
- Ja, alle boliger bliver lejeboliger.

Bliver der mulighed for oldekolle?
- Muligvis kan vi inddele en del af bebyggelsen i et oldekolle, hvor man skal være 60+ år. Kryds af "Jeg er interesseret i oldekolle" under "Jeg søger bolig". Den gule knap her til højre.


Boligerne


Er der komfur og øvrige hvidevarer i lejeboligerne?
- Ja, der er det hele: Kølefryseskab, kogeplader, emfang, ovn og opvasker. Siemens med mørkt glas og stål front.

Er der er klinker i køkken og spisestue?
- Ja. Klinker og fliser bliver så store som muligt.

Er der valgmuligheder af farver på klinker og fliser?
- Ja, muligvis. Hvis I skriver det til os når I vælger bolig(er). 

Bliver badeværelses-elementerne også mørke som i køkkenet?
- Ja. det vil være samme element-serie.

Er der vinduer i alle badeværelser?
- Nej. Ikke dem i stueetagerne. Ellers kan man kigge ind. Men der er ventilation i alle badeværelser.

Er der to toiletter i de to-etages boliger?
- Ja. Enkelte dog kun med toilet og håndvask.

Vil der være meget lydt mellem boligerne?
- Nej. Lydisoleringen i byggeriet følger lovgivningen, som hindrer almindelig støj.

Hvad er målene fra skabsplads til væg i entréen?
- 1,3 meter.

Hvor bredde er dørene?
- Dørene er 1 meter i bredden. Vigtigt af hensyn til kørestolsbrugere.

Hvorfor er nettoarealet mindre end bruttoarealet?
- Det skyldtes væggenes areal er med i bruttoareal i henhold til BBR. Som gælder alle boliger, også parcelhuse. De angivne m2 på rummene i boligerne på tegningerne er nettoareal.

Skal man ikke være opmærksom på akustikken i boligerne med højt loft/kip?
- Jo. Der bliver foretaget målinger af akustikken og rummene indrettes så akustikken holdes på et lavt niveau i henhold til bygningsregulativet.

Bliver der fælles aftale om TV og internet for alle boligerne?
- Ja. For basispakken fra Aura Fiber. Man kan så selv opgradere for den enkelte bolig.

Må man opsætte beplantning mellem terrasserne?
- Ja. De private boligers terrasser bliver afgrænset, så man selv kan sætte planter (såsom hæk) op mellem dem. 

Hvordan skal vinduer i loftet boligerne vaskes?
- På en stige udefra. Man kunne evt. få en vinduespudser forbi to gange om året og pudse alle tagvinduerne i bebyggelsen mod en meget lille betaling.


Lejeforhold

Er lejen med eller uden forbrug?
- Lejen er såkaldt nettoleje. Altså uden forbrug af el, vand og varme, som afregnes efter forbrugsmålere.

Vil der være store årlige lejeforhøjelser på lejeboligerne?
- Lejeboliger er underlagt lejeloven og lejeforhøjelser må ikke være højere end nettoprisindekset, som de sidste år har ligget på omkring 1 %.

Hvornår skal de 3 måneders depositum indbetales?
- 7 dage efter indgåelse af lejekontrakten. 

Må man have husdyr?
- Ja, det må man gerne. 


Byggeriet


Hvornår er boligerne klar til indflytning?
- fra omkring 1. april 2020 og frem.

Hvorfor er der ikke kælder?
- Kælder er alt for dyrt at anlægge. Dyrere end boligerne.

Hvorfor er der ikke solfangere?
- Det er ikke muligt at montere solfangere på en så uensartet tagflade med så mage knæk og skæve hældninger. Vi har valgt naturskifer som tag, og det vil også være helt forkert at placere solfangere oven på et så flot og dyrt tag.


Fællesområder

Er der fælleshus?
- Ja, der er fælleshus med plads til omkring 50 siddende, og køkken.

Kan der være et gæsteværelse i fælleshuset?
- Der er desværre ikke plads. Men man vil kunne låne eller leje fælleshuset og opstille senge.

Er legepladsen udelukkende til beboerne? 
- Ja, det er Malling Dampmølles private legeplads til beboernes børn og børnebørn.


Udenfor

Skygger træene ikke for boligernes terrasser og altaner?
- Træerne på projekt-tegningerne er noget overdrevet høje og store. Det vil være lave frugttræer, som vil blive placeret så de skygger for terrasserne

Hvem står for vedligeholdelse?
- Det gør vi! - altså ejendomsselskabet Malling Dampmølle ApS.

Får man en fast parkeringsplads til hver bolig?
- Der er p-plads til hver bolig, men ikke en fast. Dét vil man kunne tilkøbe for et mindre månedligt beløb.

Bliver parkeringspladserne overdækket?
- kun omkring halvdelen af dem.

Er der parkeringspladser med ladere til elbiler?
- Ja, der vil blive 2-4 p-pladser til opladning af elbiler.

Er der forurening på grunden?
- Nej. Grunden blev undersøgt for forurening da vi købte grunden af Dancake for omkring 20 år siden, og blev da registreret som ikke-forurenet af det daværende Aarhus Amt. Endvidere har vi undersøgt den for forurening i forbindelse med jordbundsundersøgelsen for nogle måneder siden.

Er der ikke støj og møj fra naboen Ansgar?
- Nej. En boligbebyggelse skal overholde støjkrav i henhold til lovgivningen. I forbindelse med lokalplanen fik vi lavet en støjundersøgelse, som viste at kravene er overholdt. Ansgar får lastet og læsset fra Holmskovvej. I øvrigt er grunden sat til salg og virksomheden ophører dermed, og der vil blive opført boliger på grunden.

Er der private haver?
- Nej. Der er private terrasser eller altaner til hver bolig. Og der bliver anlagt en del mindre urtehaver til privat brug, som kan lejes.

Bliver der et skur til hver bolig?
- Ja. På omkring 2x3 m.

Er der el i skuret?
- Ja. der vil være elstik i skurene.